Σύστημα Πυρανίχνευσης - GENT by Honeywell

Τα συστήματα πυρανίχνευσης έχουν εξελιχθεί και παρέχουν ανιχνευτές πολλαπλών στοιχείων ενσωματωμένη μεγαφωνική εγκατάσταση  διευθυνσιοδοτημένου τύπου, μονάδες δειγματοληψίας έγκαιρης ειδοποίησης, θερμικά καλώδια κλπ.

FM-200
FM200

Conventional

From control panels through to manual call points, detectors, bells, door releases and sounders, Gent by Honeywell provides a cost effective conventional fire detection system scalable for sites of all types.

With the Xenex control panel at its hub, Gent can cover up to eight zones. Integrated with the low-current S-Cubed range of sounders incorporating sound, speech and strobe in a single device, Gent ensures a site has high levels of coverage with above average response rates during an emergency situation. 

Analogue Addressable (1-6 Loop)

Gent by Honeywell’s Vigilon system is the most comprehensive life safety system available in the market today. The combination of the powerful software in the control panel and the intelligent loop powered devices delivers a flexible, easy to use system for all types of buildings. 

The Vigilon system offers a complete range of control panels that can be installed as standalone panels from 1 to 6 loops or as part of multi-panel networks. A system that can meet the needs of a building today and in the future.

FM-200

Προιόντα Συμβατικής - Production Conventional

Xenex Panel

ES Detect Conventional Detectors

Beacons

Sounder Beacons

Sounders

Base Sounder

Electronic Bells

Duct Smoke Detectors

Door Holders

Relays

Manual Call Point

Datasheet

Certificate

Declaration

Datasheet

Datasheet

Declaration

Datasheet

Declaration

Declaration

Datasheet

Declaration

Declaration

Datasheet

Datasheet

Datasheet

Declaration Plus 24

Declaration Plus 72

LPCB Certificate

Datasheet

Declaration

Datasheet

Datasheet

Datasheet

Προιόντα Αναλογικής - Production Addressable

The feature-packed Vigilon analogue addressable fire detection and alarm system from Gent offers medium to large sized building owners the latest in system flexibility and control panel aesthetics. 

Vigilon offers a degree of system sophistication that has not previously been available and incorporates a host of features designed to make it the simplest system to install, configure and use. 

As well as providing the user with clear comprehensive information in the event of a fire, Vigilon additionally provides an entire historic log of the system’s management information. Should a system fault occur a detailed explanation is shown and the user can at any time navigate through the faults history.

For more information on this product, including a full technical specification and ordering code, please click on the PDF icon to download a spec sheet.

Vigilon Plus System Overview

Datasheet

LPCB Certificate

Declaration Plus 24

Datasheet

Datasheet

Datasheet

Datasheet

Voice Alarms and Loudspeakers

Gent By Honeywell offers a complete range of Voice Alarm systems integrated with the Vigilon Detection system to suit a wide range of sites and applications. 

The Honeywell Voice Alarm system is supported by the appropriate EN54 standards and is complimented by a range of certified loudspeakers to ensure the system is both compliant with regulations and will perform reliably.

Gent also offers comprehensive support for system designers which can be accessed through the Gent 24 Network.

FM200

Datasheet

Certificate

Certificate

Datasheet

Certificate

S-Quad Sensor, Sounder and Visual

Beam Detectors

Nano Control Panel

Manual Call Point

Anti - Ligature Device

LCD Repeat Indicator

Vigilon Plus 4 and 6 Loop Panels

Advanced Vigilon Loop Card

Compact Plus Control Panel

S-Quad Sensor and Sensor Sounder

A3 Mimic

S - Cubed

Duct Smoke Sensor

Datasheet

Datasheet

Certificate

Declaration

Datasheet

Datasheet

Certificate

Declaration

Datasheet

Certificate

Certificate

For more information on this product, including a full technical specification and ordering code, please click on the PDF icon to download a spec sheet.

FM-200

Aspirating Smoke Detection

Honeywell's range of Aspirating Smoke Detection, also known as Air Sampling Detection (ASD) systems can detect fires at a very early stage, often before visible smoldering takes place, before an open fire occurs and before intense smoke develops. 

ASD can detect fires significantly faster than point or beam smoke detectors enabling a fast response to the first signs of smoke. This early detection is particular vital to mission

critical and high-risk applications. The devices can also be

 set to a sensitivity state of a traditional point detector; this is used where access, aesthe-tics and the environment may be a concern within certain types of buildings.

Interfaces

A range of interface units are available to connect the fire detection system with other detection equipment or to control plant and fire protection equipment.

FM200

Products

Loop Powered Interfaces

Main Switching Interface

Mains Powered Interface

FM-200
FM-200
FM200

Interfaces

Mains Powered Interface

Main Switching Interfaces

Loop Powered Interfaces

Datasheet

Declaration

Datasheet

Declaration

Certificate

Datasheet

Certificate

Declaration

Duct Smoke Detector

Custom Doors

Datasheet

FM-200

FM-200

FM-200

FM-200

FM-200
FM-200