Σύστημα Πυρανίχνευσης - GENT by Honeywell

Τα συστήματα πυρανίχνευσης έχουν εξελιχθεί και παρέχουν ανιχνευτές πολλαπλών στοιχείων ενσωματωμένη μεγαφωνική εγκατάσταση  διευθυνσιοδοτημένου τύπου, μονάδες δειγματοληψίας έγκαιρης ειδοποίησης, θερμικά καλώδια κλπ.

FM-200
FM200

Conventional

From control panels through to manual call points, detectors, bells, door releases and sounders, Gent by Honeywell provides a cost effective conventional fire detection system scalable for sites of all types.

With the Xenex control panel at its hub, Gent can cover up to eight zones. Integrated with the low-current S-Cubed range of sounders incorporating sound, speech and strobe in a single device, Gent ensures a site has high levels of coverage with above average response rates during an emergency situation. 

Analogue Addressable (1-6 Loop)

Gent by Honeywell’s Vigilon system is the most comprehensive life safety system available in the market today. The combination of the powe