Ανίχνευση Αερίων

Για την ανίχνευση τόσο των εκρηκτικών όσο και τα τοξικών αερίων  απαιτούνται ειδικοί ανιχνευτές με πολλαπλά επίπεδα συναγερμού που σε μεγάλες εφαρμογές συνδέονται με αντίστοιχο κεντρικό πίνακα ελέγχου

PL4+

 

The PL4+ gas control unit represents the best technology for the detection of flammable, toxic or Oxygen compounds in small systems. The PL4+ has 4 analog 4-20 mA inputs that can be extended to 8 by using the 4-input expansion board PL4/ESP, easy to plug in the control unit. The panel is housed in IP65 ABS box with a 12Vdc 1.5 A power supply integrated. Mode status LEDs for alarms and fault warning along with the backlit LCD display provide for real time gas concentration reading.

 An internal buzzer provides an audible alarm that will activates according to the programmed alarm thresholds. Alarms are user selectable and for each input it is possible to set the type of detector, its full scale range and the alarm thresholds. The panel can be easily programmed via the three position key-switch for Set, Unset and Program along with the Reset and Acknowledge push buttons. The panel comes complete with 5 output relays: one for each threshold (AL1, AL2, AL3), 1 for fault (FLT) and 1 auxiliary and freely programmable. By using the on 4-input expansion board, the panel can benefit of further 16 Open-Collector outputs linked to the second and third alarm thresholds (AL2 œ AL3) of each detector being connected. The PL4+ box can fit a 12 Vdc 7Ah back-up battery to ensure the system correct working when the main power supply fails.

For more information on this product, please click on the PDF icon to download a spec sheet.

MULTISCAN++S1


The MULTISCAN++S1 are advanced multifunction gas detection control panel designed to meet with the increasing requests for highly flexible systems. A powerful microprocessor allows a wide range of self testing facilities to take place to detect and localize possible failures. The system allows the connection of gas detectors and remote input/output modules via 2 open loops to be extended up to 4. The control panels can manage and monitor up to 256 gas detectors. .

These can either be addressable detectors, daisy chained on the available loops, or analog type with 4-20mA transmission, connected via remote 8 input cards STG/IN8-S. The system architecture includes 8 preset relays onboard the units and the possibility to have further 256 open collector outputs via remote STG/OUT16-S output cards. To these cards it is possible to connect 8-relays boards, should relay outputs be required.

Further characteristics of MULTISCAN++S1 panels are:

  • Event log accessible from the front display or to be PC downloaded.

  • RS232 serial port for PC connection for programming or supervising the system via a specific software

  • Printer parallel port for printer connection. The control panels are available in 19“ 3U rack (24Vdc power supply required) or in a metal box complete with power supply

For more information on this product, please click on the PDF icon to download a spec sheet.

MULTISCAN++Park

The MULTISCAN++Park are gas control panels designed to meet with the new European Standard prEN50545-1 for the toxic gas detection in car parks. As written in the first chapter of the standard, the scope is "intended to control a ventilation system and […] to warn of a toxic hazard". Behind the scope of this standard, there is a double intent: from one side, the demand for an increased safety of gas detection systems in car parks that prevents inadequate or unsafe systems from being used or installed.The other scope of this standard stresses the importance of

creating a system respectful of the energy saving policies the EU committed to: the large waste of energy of ongoing ventilation systems in car parks is a key point this new standard has undertaken to survey. To reach this goal, the standard requires adopting time weighted averages (TWA) before triggering the ventilation system. The control panels can manage and monitor up to 256 gas detectorsThese can either be addressable detectors, daisy chained on the available loops, or analog type with 4-20mA transmission, connected via remote 8 input cards STG/IN8-PK.Three alarm thresholds can be set for each gas detector being connected and the panels allow alarms to be time averaged in a period adjustable from 5 to 60 minutes for thresholds 1 and 2; for the third threshold, alarm is to be triggered between 1 to 5

For more information on this product, please click on the PDF icon to download a spec sheet.

minutes. The panels come complete with 8 preset relays onboard the units. The system architecture also allows having outputs extended up to 256 via remote 16 output cards STG/OUT16-S with freely programmable Open Collectors. 8-relays boards have been designed to be connected to STG/OUT16-S modules, should relay outputs be required instead of O/C.

Further characteristics of MULTISCAN++Park are:

  • Event log accessible from the front display or to be PC downloaded.

  • RS232 serial port for PC connection for programming or supervising the system via a specific software

  • Printer parallel port for printer connection. The control panels are available in 19“ 3U rack (24Vdc power supply required) or in a metal box complete with power supply

Smart 3G

Smart 3G gas detector are employed to detect flam-mable compounds (%EL), toxic compounds (ppm) and Oxygen contents for both it depletion and enri-chment in classified areas. The Pellistor sensors 

employed for the flammable Gas detection show an excellent output linearity up to 100% LEL.

For aggresive atmospheres, where the  Pellistor sen-sorswould be seriously damaged, Sensitron deve-loped a range of detectors employing Industrial grade Infrared Sensors IR sensors are poison free and this grant a higher accuracy and a longer life-time to the cell for the toxic gas detection Sensitron has operated a reliable selectionamong the most performing eelectromechanical cells to sypply units representing the state of the art in toxic gas detection. The SMART3G line has been designed to

G

For more information on this product, please click on the PDF icon to download a spec sheet.

offer a wide range of alternatives that grant customers the best solution to their requirements. Smart3G-C has been specifically designed to offer high performance products for industrial requirements and offer a 4 digits back lit display and 5 mode status LEDs for the gas concen-tration reading. They feature non intrusive magnetic calibration for an accurate and easy cali-bration via Hall-effect switches, without opening the instruments and declassifying the area.

SMART3G detectors are ATEX certified for:

Group II 2G, 2GD, 3G&GD

SMART 3G detectors are SIL2HW TUV certified

SMART3 P1-P2

SMART P are available in the following versions, according to the gas to be detected: CO, range 0-300 ppm, industrial grade 3-pin cell. NO2, range 0-30 ppm, industrial grade 3-pin cell Petrol vapours with range 0-100%LEL. To optimize the installation costs, double sensor detectors have been developed,. These consist of a CO and NO2 sensors combined in the same housing. The first sensor detecting gas, will provide the corresponding signal to the control panel. This is also possible for version integrating CO and Petrol vapours: in this case Petrol vapour sensor will

For more information on this product, please click on the PDF icon to download a spec sheet.

come in an ATEX certified remote sensor head complete with 150 cm cable. SMART P employ high performance sensors and provide a periodic check to verify all functions correctness as well as dedicate self test of the CO cell accuracy.SMART P detectors are to be connected via a 4-core wire: 2 wires for power supply and 2 for RS485 data communication to the MULTISCAN++PARK. SMART P offer a safe and easy installation as well as a simple and accurate in site maintenance and calibration via the calibration keypad model STS/CKD-PK. Detectors require a 12-24Vdc power supply and are rated to IP55.