Καταιονισμός

 

Μέσω των συστημάτων καταϊονισμού εξασφαλίζεται ο περιορισμός ή η κατάσβεση της φωτιάς. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτό επιτυγχάνεται με χρήση νερού ενώ σε εφαρμογές με υδρογονάνθρακες ή αλκοόλες επιτυγχάνεται με χρήση αφρού.

Σύστημα Καταιονισμού

Valves

Pure Performance

 

Using proven and trusted technology, Fire Protection Products help to make the world we live and work in safer through smarter solutions that offer pure performance. A range of fire valves for application across diverse markets.

Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού

Dry Valve

Deluge Valve

Σύστημα Καταιονισμού

Wet Valve

Σύστημα Καταιονισμού

Cabinet Valve

Sprinklers 

  • Standard Spray

  • Extended Coverage

  • Storage

  • Residential

  • Dry

  • Special

Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού

Sprinklers 

Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού

EN54

Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού

WATER FLOW SWITCH

Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού

OS&Y GATE VALVE

Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού

Pump Systems

  • Positive Displacement

  • Centrifugal

Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού

 Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού