Καταιονισμός

 

Μέσω των συστημάτων καταϊονισμού εξασφαλίζεται ο περιορισμός ή η κατάσβεση της φωτιάς. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτό επιτυγχάνεται με χρήση νερού ενώ σε εφαρμογές με υδρογονάνθρακες ή αλκοόλες επιτυγχάνεται με χρήση αφρού.

Valves

Pure Performance

 

Using proven and trusted technology, Fire Protection Products help to make the world we live and work in safer through smarter solutions that offer pure performance. A range of fire valves for application across diverse markets.

Dry Valve

Deluge Valve

Wet Valve

Cabinet Valve

Sprinklers 

  • Standard Spray

  • Extended Coverage

  • Storage

  • Residential

  • Dry

  • Special

Sprinklers 

EN54

WATER FLOW SWITCH

OS&Y GATE VALVE

Pump Systems

  • Positive Displacement

  • Centrifugal

 Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού
Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

Σύστημα Καταιονισμού

© 2017 Elinco 

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014

Οικονομικά Στοιχεία :