Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συστημάτων συναγερμού είναι ενσύρματου τύπου, όμως ένα σύστημα αυτού του τύπου με την προσθήκη των αντίστοιχων καρτών μπορεί να γίνει διευθυνσιοδοτημένου  η ασύρματου τύπου.

Συστήματα Ασφαλείας
Συστήματα Ασφαλείας
Συναγερμός
Συστήματα Ασφαλείας

Power Supplies and Enclosures

Enclosures and Power Supplies are required for any solution to be deployed in the field. Lenel® enclosures include necessary board mounting hardware for our controllers and modules. Similarly, the power supplies are appropriate to power Lenel Hardware.

ILS Intelligent Locking System

Versatile ILS electronic locks expand your access control opportunities into areas that were previously cost-prohibitive or difficult to address.

Featuring multiple reader technologies and modular components, ILS locks can be configured via wireless or offline integration. They also provide decision-making functionality at the lock point, so your facilities can continue operations even during power outages or other emergency events.

             Accessories

Access control accessories work seamlessly with your OnGuard system while providing additional convenience and functionality.

   Controllers and Modules

Lenel® controllers and extension modules provide enhanced flexibility while making it simple and cost-effective to expand your system.

Συστήματα Ασφαλείας
Συστήματα Ασφαλείας
Συστήματα Ασφαλείας
Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας

Συναγερμός
Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας