Η εταιρεία ELINCO A.E. ιδρύθηκε το 1981 με αντικείμενο τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρη-ση συστημάτων πυροπροστασίας και ασφαλείας προσφέροντας ειδικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις πλήρως συμβατές μεταξύ τους.


   Τα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται επι της Λ. Βουλιαγμένης 344 στην Αθήνα ενώ έχει υποκα-τάστημα στην Θεσσαλονίκη και αντιπροσώπους στις κυριότερες πόλεις της Ελλάδος.
 

  Η ELINCO A.E. διεθέτει δικό της ειδικευμένο μόνιμο προσωπικό για την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρη-ση των έργων που αναλαμβάνει αποτελούμενο από μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς και υδραυ-λικούς.


  Τα συνεργεία της ELINCO A.E. έχουν πολυετή πείρα στην εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την άμεση επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος πα-ρουσιαστεί.


  Η ELINCO A.E. είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9001 2008 για την μελέτη προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας και ασφαλείας και διαθέτει άδεια από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης.


  Η ELINCO A.E. αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με μεγάλους διεθνείς οίκους για την προμήθεια προιό-ντων που αφορούν την πυροπροστασία και την ασφάλεια έχοντας τα διεθνή πιστοποιητικά FM-UL-ΕΝ
 

  H ELINCO A.E. διαθέτει πιστοποιημένο πρόγραμμα υδραυλικών υπολογισμών για την μελέτη των εγκατα-στάσεων πυροπροστασίας το οποιο είναι αναγνωρισμένο από τους διε-θνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ήτοι FM Global, AXA, κλπ.


  Η ELINCO A.E. έχει υλοποιησει αρκετές εγκαταστάσεις πυροπροστασίας που έχουν  πιστοποιηθεί από την FM Global.


Η προϋπηρεσία της ELINCO A.E καλύπτει όλο το φάσμα των έργων, όπως δημόσια κτίρια, Ολυμπιακά έργα, εργοστάσια, αποθήκες, γραφεία, ξενοδοχεία, αλυσίδες super market κλπ επισυνάπτουμε δε σχετική κατά-σταση προϋπηρεσίας ανά κατηγορία.

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.

Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση

Πυρανίχνευση

Πυρανίχνευση

Πυρανίχνευση

Πυρανίχνευση

  Η εταιρεία μας

Πυρανίχνευση

Πυρανίχνευση

Πυρανίχνευση

Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρανίχνευση

Υπηρεσίες  Πυροπροστασίας & Ασφάλειας

Πυρανίχνευση

Παρέχουμε τις πιο Αξιόπιστες και Καινοτόμες Υπηρεσίες στην Αγορά από το 1982

Ολοκληρωμένες λύσεις στη  Μελέτη-Σχεδιασμό, Εγκατάστασης - Συντήρησης και Προμήθειας Συστημάτων

Πυρανίχνευση

Πυρανίχνευση

Πυρανίχνευση

Πυρανίχνευση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

       Διεύθυνση

 

Αθηνα:                 Λ. Βουλιαγμένης 344, Άγιος Δημήτριος 173 42

Θεσσαλονίκη:   Διός 3, 564 30

       Τηλέφωνα

 

Αθηνα:                 2109952202     2109935604

Θεσσαλονίκη:   2310642771

        Fax

 

Αθηνα:                 2109921557

Θεσσαλονίκη:   2310642772

        Fax

 

Αθηνα:                 2109921557

Θεσσαλονίκη:   2310642772

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

© 2017 Elinco 

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014

Οικονομικά Στοιχεία :