Συστήματα ενιαίας διαχείρησης

Είναι δυνατή η σύνδεση σε ένα ενιαίο δίκτυο και η επικοινωνία συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, συναγερμού, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και πυρανίχνευση. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου πολλών εγκαταστάσεων από τους Η/Υ του δικτύου.

© 2017 Elinco 

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014

Οικονομικά Στοιχεία :